TeknikResursen  Anders Månsson AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Affärsidé

Teknikresursen är en kompetent resurs till företag som efterfrågar nytänkande och stöd i sin utveckling av maskinkoncept inom det automotiva och mobila området.

 

             Strategi

Med sin kompetens och sitt nätverk inom det mobila området skapar Teknikresursen möjligheter att utveckla kundens produkter och snabbt etablera dessa på marknaden. 

Med samlad kompetens inom maskinkonstruktion, eftermarknad och försäljning ges kunden snabbare avkastning på sin investering i utvecklingsarbete och kortare ledtider för att nå marknaden. 

                   

                   Tjänster

Teknikresursen tillhandahåller konsulttjänster för teknisk utvecklings och forskningsarbete främst inom det automotiva och mobila området.  Vi använder oss av både teoretiska modeller och experimentella metoder. Vi har erfarenhet från utveckling av kompletta tunga arbetsfordon samt även av CAN-bus baserade styrsystem för transmissioner och hydraulikutrustning. Företaget befinner sig i den tekniska frontlinjen avseende transmissioner och ramkonstruktioner för tunga arbetsfordon. Miljömedvetenhet och energihushållning är

naturligtvis av högsta betydelse och finns alltid i fokus i verksamhetens olika avsnitt.  Några av tjänsterna inom området är:

-                    Ramar, svetsade konstruktioner: Hållfasthetsberäkning, optimering, och produktionsunderlag.

-                    Hydraulsystem: Beräkning, dimensionering, konstruktion av kompletta system

-                    Transmission/Dieselmotor: Beräkningar och installationslösningar.

-                    Styrsystem: CAN-bus baserade system. Elektronikkonstruktion.

-                    Rådgivning och stöd: Inom ett brett teknikområde. Certifiering. CE märkning. EMC test.

-                    Dokumentering: MPS-strategi från start av projektet.

-                    Dokumentering för service och eftermarknad: Utbildningsmaterial, manualer och reservdelskataloger.

-          Support och teknisk utbildning på nya tillämpningar för kundens personal och externa konsulter.

-      Outscouring där Teknikresursen har stor kunskap och kännedom om näringslivet. Som partner kan vi etablera viktiga kontakter och kontrollera att kraven på kvalitet uppfylls.

 

Teknikresursen tillhandahåller även konsulttjänster för projektledning av utvecklingsarbete och aktivt stöd vid lansering av nya tillämpningar på marknaden. Några av tjänsterna inom området är:

-       Projektledning av utvecklingsarbete och agera sammanhållande länk mellan kundens  ledningsgrupp och olika enheter inom kundens företag.

-      Tidig visualisering av nya koncept och agera stöd då nya tillämpningar integreras i marknads- och försäljningsplaner.

-      Agera som stöd och bollplank och bidra till nytänkande vid lansering av nya tillämpningar, antingen som rådgivare eller som ledare av den operativa försäljningsverksamheten under en tidsbegränsad period.

-       Som rådgivare eller operativa ansvarig under en tidsbegränsad period vid etablering på internationella marknader 

 

                        

 

 

 

        

 

   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Personal

 

Anders Månsson

anders@teknikresursen.com

Tel 0730 567302

 

Gabriel Månsson

gabriel@teknikresursen.com

Tel 070 546 7735

 

 

teknikresursen.com    © 2009                 Tel. 0730 567302               Kullen 3  84096 Ljusnedal

       

  Se Video på 817HSF